Cookie consent management tool Политика за защита на личните данни | Семеен хотел и Къща Детелини
Семеен хотел и Къща Детелини

(+359) 885 24 24 15        Приморско, ул. „Надежда” 23         English

Viber

Политика за защита на личните данни


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларация за поверителност

Съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

В Семеен хотел и Къща Детелини, собственост на СБУ ЕООД, ние поемаме отговорност да защитаваме личните данни, поверени ни от Вас.

С тази декларация, Ви уведомяваме относно практиката за събиране на лични данни и тяхното последващо съхранение и използване. Използвайки продуктите ни, правейки резервация и осъществявайки нощувки в нашите обекти за настаняване, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събирана, съхраняване и използвана съобразно определените правила и условия.

За целите на настоящата декларация за поверителност, “лична информация” означава информация за отделен индивид.

Личната информация, която събираме би могла да бъде:

 • Контактна информация (като име, имейл адрес и телефонен номер);
 • Доказателство за самоличност (като подпис, номер на паспорт или единен граждански номер/идентификационен номер на чужденец);
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта или данни за фактура);

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закон за туризма, при настаняване в Семеен хотел и Къща Детелини, ще Ви бъде поискана следната лична информация:

 • Имена от документ за самоличност
 • ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер от документ за самоличност на чужденец
 • Номер на документ са самоличност

Информацията, която е събрана може да бъде използвана за:

 • Резервация и потвърждение на резервация;
 • Попълване на Регистър на настанените туристи, съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма
 • Осъществяване на последваща комуникация с Вас;
 • Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги;
 • Събиране на неизплатени дългове;
 • Подпомогне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида.

 

 

Случай, при които може да бъде разкрита лична информация:

В Семеен хотел и Къща Детелини е възможно да разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили.

Как защитаваме вашите лични данни

В Семеен хотел и Къща Детелини,  полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, които събираме от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Прилагаме тази защита относно информация, която се съхранява на електронен и хартиен носител. Всеки достъп до тази лична информация се ограничава до избрани служители на фирмата, които имат право да боравят с нея в изпълнение на целите, за които е събрана и с цел опазването й. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Запазване и съхранение на лична информация

Пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта (ите), за която е събрана. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само последната публикувана Декларация за поверителност.

Как можете да контролирате личната информация, която съхраняваме за Вас:

 • Mожете да поискате от нас копие на личните данни, които съхраняваме за вас;
 • можете да ни информирате за всякакви промени на личните ви данни или да поискате от нас да коригираме всякакви лични данни, които съхраняваме за вас;
 • в определени ситуации можете да поискате от нас да изтрием или блокираме, или ограничим обработването на личните данни, които съхраняваме за вас, или да възразите срещу конкретни начини, по които използваме личните ви данни; и
 • в определени ситуации можете също така да поискате от нас да изпратим личните данни, които сте ни предоставили, на трета страна.

В случай, че има въпроси, на които не сме отговорили с настоящата Декларация за поверителност, оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси като използвате следната контактна информация:

E-mail: hotel_detelini@abv.bg  Телефон: + 359 885 24 24 15

МЕНЮ

Начало
За хотела
Цени
Контакти
ПОЛЕЗНО

Настаняване
Галерия
Ресторант
Забележителности
Новини
НАСТАНЯВАНЕ

Двойна стая
Тройна стая
Апартаменти
КОНТАКТИ

Приморско, ул. „Надежда” 23
+359 885 242 415
hotel_detelini@abv.bg
2024 Хотел Детелини, Всички права запазени, Политика за защита на личните данни